Koronaveszély

Kedves pácienseink!

Szeretnénk Önöket tájékoztatni, hogy rendelőnk összhangban az országos tiszti főorvos utasításával csak ügyeleti jelleggel működik. Határozatlan ideig kizárólag csak sürgősségi eseteket látunk el. További részletek

ÚjBuda Dental oldalának adatvédelmi irányelvei

Kérjük, olvassa el figyelmesen a jelen dokumentumot, mivel a regisztrációval és / vagy a weboldal használatával elfogadja az itt meghatározott felhasználási feltételeket és adatvédelmi irányelveket.

A NÁDOR DENT Kft. (továbbiakban: Üzemeltető) üzemelteti, és a Weboldal az Üzemeltető tulajdonát képezi. A „Felhasználó” kifejezés a továbbiakban a weboldalhoz mindenkor hozzáférő (azt felhasználó) és / vagy regisztráló személyre utal.

Az adatok pontossága, teljessége és időszerűsége

Bár az Üzemeltető mindent megtesz a weboldalon található adatok pontosságának és teljességének biztosítása érdekében, nem vállal felelősséget a weboldalon található adatok esetleges pontatlanságából vagy hiányosságából eredő bárminemű kárért. A Felhasználó a weboldalon elérhető anyagokra kizárólag saját felelősségére hagyatkozhat. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalon található anyagok és adatok esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén saját felelőssége.

Adatvédelmi irányelvek

Az Üzemeltető által a weboldalon keresztül egyes közzétett szolgáltatásokhoz a Felhasználónak regisztrációs űrlapot kell kitöltenie. A Felhasználó az adatai megadásával felhatalmazza az Üzemeltetőt a személyes adatait jelen Nyilatkozat szerint történő felhasználására. A Felhasználó adatszolgáltatása minden esetben önkéntes. A regisztráció során az Üzemeltető birtokába jutott adatokat harmadik fél számára, a törvényben meghatározott eseteken kívül, semmilyen körülmények között ki nem adja. A weboldal használatával és szolgáltatásival kapcsolatos adatok nem minősülnek személyes információknak. Az így gyűjtött, illetve automatikusan generálódó információkat: látogató IP-címe, domain-neve, látogatás időpontja, megtekintett oldalak, használt böngészőprogram kizárólag az Üzemeltető weboldalával kapcsolatos elemzésre, a trendek és a statisztikai információk nyomon követésére használja fel az Üzemeltető.

Adatbiztonság

Az adatkezelő minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Regisztráció hírlevélre

A felhasználó hírlevélregisztrációjával elfogadja, hogy Üzemeltető időszakosan tájékoztatást küld akcióiról e-mail-ben hírlevél formájában, vagy postai úton a regisztrációkor megadott postázási címre.

Szellemi alkotáshoz fűződő jogok

A weboldalon található szövegekhez, képekhez és más anyagokhoz fűződő szerzői-, védjegy- és más szellemi alkotáshoz fűződő jogok jogosultja és tulajdonosa az Üzemeltető, illetve azok a vonatkozó jogosult engedélyével jelennek meg a weboldalon.

A Felhasználó jogosult a weboldalon böngészni, illetve a regisztrációhoz kötött szolgáltatásokat igénybe venni. Jogosulatlan,vagy a felhasználási jogosultság keretein túlmenő felhasználások esetén az Üzemeltető jogosult a jogsérelem jellegének megfelelő eljárást megindítani.

Szavatosság és felelősségkorlátozás

E weboldalt az Üzemeltető „As Is” (ahogyan van) és „As Available” (ahogyan elérhető) alapon nyújtja, ennélfogva az Üzemeltető nem vállal semmilyen szavatosságot a weboldalon elérhető anyagok teljességéért, pontosságáért, megbízhatóságáért, naprakészségéért, jogtisztaságáért, a weboldalhoz való hozzáférés-megszakadástól vagy hibáktól való mentességéért, a weboldal vírusmentességéért.

Az Üzemeletető fenntartja a jogot, hogy e weboldal bármely részéhez vagy egészéhez, illetve annak bármely funkciójához való hozzáférését előzetes értesítés nélkül bármikor korlátozza, felfüggessze, vagy megszüntesse, valamint az Üzemeltető nem vállal felelősséget a harmadik felek által készített weboldalak tartalmáért, pontosságáért és működéséért, amelyek hivatkozásként elérhetők a weboldalról.

Az irányadó jog szerint megengedett lehető legteljesebb mértékben a Felhasználó kifejezetten lemond az Üzemeltető és annak tisztviselői, igazgatói, munkavállalói, beszállítói és programozói elleni minden, a weboldal használatából vagy az ahhoz való hozzáférésből eredő követelésről.

Egyéb rendelkezések

Az Üzemeltető nem tesz arra irányuló kijelentést, hogy a weboldalon található anyagok és információk minden ország és minden nyelv tekintetében megfelelőek vagy elérhetőek. A jelen felhasználási feltételeket az Üzemeltető bármikor jogosult megváltoztatni, a változások a megváltozott felhasználási feltételek honlapon történő közzététel napján lépnek hatályba.